×
Menu

Unos Lokacije artikla na polici

 
Pomoću ove opcije u programu, svakom artiklu u šifrarniku možete definirati njegovo mjesto na polici (regalu) u skladištu, te
na izlaznim dokumentima uključiti ispis te pozicije pa čak i sortirati ispis stavaka na dokumentu po toj lokaciji.
 
Lokacije artikala unosite zasebno za svaki artikal u šifrarniku artikala.
Ove podatke naravno možete unijeti i preko Excela za sve artikle u šifrarniku
ili samo za određene artikle.
 
Izbornik Matični podaci->Šifrarnik artikala/usluga
 
Označite artikal kojemu želite unijeti lokaciju (regal) te na traci alata kliknite gumb CTRL+F2
 
 
te pod Lokacija artikla (regal) unesite lokaciju dotičnog artikla
 
 
Kliknite na gumb Prihvati