×
Menu

Prikaz Lokacije u izvještajima, mat.kartici...

 
Polje Lokacija (regal) možete uključiti u prikazu izvještaja, materijalne kartice...
 
Izbornik Sistem->Parametri Programa->Promjena parametara
 
 
Grupa Izvješča -> Podgrupa Stanje zaliha
 
U pregledu materijalne kartice prikazuje i kolonu Lokacija (regal)
 
 
Ispisuje i podatak Lokacije (regala) na inventurnoj listi
 
 
Ispis stanja zalihe po pojedinoj Lokaciji (regalu)
 
Izbornik Skladište->Stanje zalihe->Svi artikli