×
Menu

Uključivanje polja Lokacija na ispisu + sort

 
 
Na bilo kojem dokumentu na ispisu možete uključiti opciju da vam se (samo na ispisu) prikazuje podatak Lokacija (regal) ili da čak
program kod ispisa sortira artikle sa dokumenta po tom polju, po abecedi uzlazno!
 
Kako to podesiti!
Mi ćemo za primjer uzeti Račun-Otpremnica ali princip je isti za bilo koji drugi dokument!
 
Otvorite pregled Račun-Otpremnica
 
Otvorite Izbornik Podešavanje -> Štampanje dokumenata
 
 
Označite definiciju štampanja na kojoj želite uključiti ispis Lokacije (regala) i postaviti sort stavaka po tom polju, ili
kreirajte potpuno novu definiciju štampanja
 
 
Kada ste označili definiciju štampanja koju editirate, kliknite na traci alata na ikonu zupčanika F12
 
Prebacite se odmah na grupu Dodaci (sadržaj) (sa lijeve strane u okomitom stupcu)
te stavite kvačicu na polju regal smještaja u skladištu
 
 
Zatim se prebacite na grupu Obračun dokumenta
 
te na podgrupi Način sortiranja artikala/usluga na dokumentu, stavite oznaku na polje po regalu, ili po regalu i kataloškom broju
 
 
Kliknite na gumb Prihvati
 
Odštampajte račun kako bi vidjeli da se podatak Regal vidi na ispisu i da su artikli na ispisu sortirani po tom polju!