×
Menu

Lokacije artikala zasebno po Poslovnicama

 
Da bi mogli imati različite regale (lokacije) artikala po poslovnicama trebate:
 
1.
uključiti parametar u bazi
Izbornik Sistem -> Parametri Programa -> Promjena Parametara
 
 
2.
Trebate unijeti artikle i dodijeliti im regale (lokacije) po poslovnicama
Izbornik Matični podaci -> Dodatni šifrarnici -> optimizacija naručivanja
 
 
na slici iznad vidite da imamo isti artikal unesen ali sa različitom lokacijom regala ovisno o poslovnici