×
Menu

Unos lokacije (regala) u Primci

 
EDIT 20.12.2014.
 
Od verzije programa .8683 moguće je direktno u izradi Primke Kalkulacije unositi lokaciju regala artikla.
 
Ukoliko nemate uključen rad sa lokacijama (regalima) saznajte ovdje kako podesiti opcije.
 
 
 
 
Otvorite pregled Primki-Kalkulacija
 
Otvorite izbornik Podešavanje, te kliknite na Knjiženje dokumenata
 
 
Kliknite sa lijeve strane na Unos Stavaka, te dolje na dnu uključite opciju
 
Unos oznake regala na novom ulaznom dokumentu
 
 
Kliknite na Prihvati, te otvorite unos nove Primke-Kalkulacije
 
Unesite artikal, te na polju Regal (pozicija) unesite lokaciju regala vašeg artikla.
 
 
Ako imate već unešenu lokaciju regala, program će vam automatski povući tu lokaciju koju možete editirati, ili ako je prazno onda
možete unijeti lokaciju regala kao novu lokaciju.
 
Lokacija se na ovaj način vodi globalno za artikal nad cijelim šifrarnikom artikala.
Ako vam treba vođenje lokacija regala zasebno za svaku poslovnicu onda pogledajte ovdje.
 
Ukoliko vam treba na ispisu uključiti i ispis kolone lokacije regala, pogledajte upute ovdje.