×
Menu

Podešavanje Emaila u Gathu

 
 
Iz Gatha možete slati dokumente emailom, možete primati narudžbe iz drugih poslovnica emailom,
možete slati svoje narudžbe u drugu poslovnicu.
 
Naravno da bi to sve radilo morate imati funkcionalnu email adresu.
 
Slanje emaila iz Gatha preko Gmail adrese ne funkcionira!