×
Menu

Slanje dokumenata u PDFu mailom

 
 
Da bi mogli poslati neki dokument emailom u pdf formatu, morate imati email adresu i taj email
mora biti podešen u Gathu!
 
Gdje to podesiti!
 
Izbornik Sistem -> Postava štampača/vaga -> E-mail postavke
 
 
Otvoriti će se forma za unos podataka emaila sa kojega ćete slati mailove
 
Stavite kvačicu na Lokalno E-mail slanje direktno (bez Outlook-a)
To znači da će Gath sam slati emailove! Ako imate Outlook i tu email adresu
sa koje želite slati iz Gatha, već podešenu u Outlooku onda uklonite kvačicu
i slanje maila iz Gatha će vam raditi tako da će Gath proslijediti mail Outlooku da ga pošalje!
 
Dakle ako nemate Outlook podešen, onda nastavite dalje..
 
Popunite formu sa svojim podacima...
 
 
Mail Server (SMTP) je odlazni mail server, i ovisi kod kojeg internet providera imate otvorenu uslugu interneta
 
Mail port (SMTP Port) u večini slučajeva nije ga potrebno upisivati
 
Mail autentifinkacija (AUTH) - Također ovisi o protokolima slanja emailova preko dotičnog internet providera
 
 
Na kartici Svi korisnici (server) imate opcije emaila ako planirate podešavati slanje maila sa servera za sve korisnike
 
 
Na kraju još imate karticu Postavke ispisa
 
ovdje možete uključiti opciju da vam program umjesto na štampač direktno
 šalje email sa dokumentom u privitku partneru za koga je izrađen dokument.
 
 
Kada ste ovo podesili, potrebno je još unijeti email za partnere kojima planirati slati dokumente.
Email adrese možete pri slanju ukucati i ručno ali ako često šaljete emailove preporuka je da se unesu u šifrarniku poslovnih partnera.
 
 
 
Unos email adrese za partnera
 
Otvorite šifrarnik poslovnih partnera, označite partnera za kojega unosite email adresu te na traci alata
kliknite na gumb za promjenu sloga
 
u polje E-mail unesite email adresu
 
 
Prihvatite izmjenu
 
Otvorite pregled računa-otpremnica, te označite račun pa kliknite na gumbić za štampanje  dokumenta
 
Otvoriti će se forma za štampanje dokumenta
 
Kliknite na gumb eMail
 
 
Na popisu ispod E-Mail adresa će biti email adresa partnera kojemu ste maloprije upisali adresu
 
Ako želite poslati email sa dokumentom upravo tom partneru, onda samo stavite kvačicu na tog partnera i kliknite na gumb Prihvati
 
U protivnom, možete ručno upisati email adresu u polje email adresa, te čak promjeniti i naslov poruke i text poruke