×
Menu

Auto dojava novih dokumenata

 
Ukoliko želite da vam se na glavnom prozoru Gatha dojavljuju novo kreirani dokumenti onda podesite prema uputama
 
Izbornik Sistem->Parametri programa->Promjena parametara
 
Napomena
 
Ova auto dojava novih dokumenata se uključuje i podešava na svakom računalu zasebno!!
 
 
 
Uključite provjeru dokumenata
 
u vrijeme u sekundama upište svakih koliko sekundi da program provjerava dali je napravljen novi dokument
 
Nemojte pretjerivati sa čestim provjeravanjem jer ćete opteretiti server!!
 
u zadnje polje upisujete koje dokumente želite provjeravati i na kojim poslovnicama
 
primjer:
 
NRK(Ind1)01 - znači da će provjeravati NRK samo na poslovnici 01
NRK(Ind1)01,02 - znači da će provjeravati NRK na poslovnicama 01 i 02
NRK(Ind1)ALL - znači da će provjeravati NRK na svim poslovnicama
 
NRK je 3-slovna oznaka dokumenta kojega želimo provjeravati, u ovom slučaju Narudžba od kupca!
Ukoliko neznate koja je 3-slovna oznaka dokumenta kojega želite provjeravati, otvorite pregled tog
dokumenta i gore u naslovnoj traci će vam pisati oznaka dokumenta