×
Menu

Narudžbe Iz Poslovnice u Poslovnicu kada je ista baza

 
Da bi vam Vaše Poslovnice mogle slati Narudžbe kroz Gath potrebno je zadovoljiti neke preduvjete i podesiti određene dokumente!
 
Napomena!
Ovo funkcionira samo ako se Poslovnice međusobno vide u Gathu, dakle ako radite na istoj bazi i umreženi ste ili radite preko Remote Desktopa.
 
1. Treba u Šifrarniku Poslovnih Partnera zasebno za svaku Poslovnicu koju imate, otvoriti Partnera i zabilježiti šifru tog Partnera=Poslovnice
 
 
2. U Šifraniku Odjela Jedinica u polje Šifra jedinice u poslovnim partnerima za svaku poslovnicu=partnera upisati odgovarajuću šifru iz šifrarnika posl.partnera
 
 
3. U parametrima uključiti parametar Automatski dokument nakon izrade narudžbe iz poslovnica i dolje treba pisati NRK (Narudžba od Kupca)
 
 
4. Otići u podešavanje knjiženja dokumenta Narudžbe iz poslovnica (Za svaku poslovnicu) i upisati kao na slici
Skladište->Interni dokumenti->Narudžbe iz poslovnica
 
 
5. Nakon toga otvorite novi dokument Narudžba iz Poslovnice, i dovoljno je samo odabrati u polju Šifra partnera Vašu Poslovnicu na koju šaljete Narudžbu.
Čim odaberete Poslovnicu u donje polje Za Poslovnicu će se zaključati na ispravnu poslovnicu (Ako ste dobro unijeli šifru Partnera=Poslovnice u Šifrarniku odjela jedinica u koraku 2)
 
 
 
6.  Nakon Proknjižavanja dokumenta, ako je sve u redu, program će vam izbaciti Obavijest
 
 
7. Ako se prebacite u Poslovnicu za koju ste radili Narudžbu iz Poslovnice i otvorite pregled Narudžbi od Kupca (Izbornik Prodaja -> Narudžbe -> narudžbe od Kupca) Vidjeti ćete da je zaprimljena Narudžba iz Vaše Poslovnice Prodaja, a u detaljima dolje možete vidjeti koji djelatnik ju je napravio i kada.