×
Menu

Šifrarnik Artikala

 
 
 
Šifrarnik Artikala je tablica gdje se nalaze svi naši artikli.
 
Pregled Šifrarnika se sastoji od nekoliko sekcija koje ćemo ukratko obasjniti
 
1. Izbornici
 
 
 
 
Većina opcija koja se nalazi u izbornicima se također nalazi i na alatnoj traci radi lakšeg i bržeg pristupa
 
2. Alatna traka
 
Alatna traka je podijeljena u dvije sekcije
 
2.1. Osnove
 
 
2.2. Dodaci
 
 
3. Tablica za prikaz artikala
 
4. Prikaz Detalja