Šifrarnik Artikala

 
 
 
Šifrarnik Artikala je tablica gdje se nalaze svi naši artikli.
 
Pregled Šifrarnika se sastoji od nekoliko sekcija koje ćemo ukratko obasjniti
 
1. Izbornici
 
 
 
 
Većina opcija koja se nalazi u izbornicima se također nalazi i na alatnoj traci radi lakšeg i bržeg pristupa
 
2. Alatna traka
 
Alatna traka je podijeljena u dvije sekcije
 
2.1. Osnove
 
 
2.2. Dodaci
 
 
3. Tablica za prikaz artikala
 
4. Prikaz Detalja