×
Menu

Import šifrarnika artikala iz Excela

 
 
Pripremite u Excelu Radni list sa podacima koje želite importirati u Šifrarnik.
 
Molimo da obratite pažnju da u koloni A nemate praznih ćelija prije importa
Svi podaci u koloni A moraju biti u nizu bez prekida
         
 
Preporučljivo je također da sve kolone imaju nazive
 
Ukoliko vam Excel datoteka ima više od 65536 redaka morate datoteku spremiti u Excel 2007 > formatu (*.xlsx)
Za sve ispod 65536 preporičljivije je spremati podatke u Excel 97-2003 formatu (*.xls) radi veće brzine učitavanja.
 
 
 
 
Kada ste pripremili Excel datoteku sa artiklima, pokrenite Gath, otvorite Šifrarnik Artikala
i na traci alata kliknite na ikonu F3, ili iz Izbornika Dodaci odaberite Prijenos šifrarnika iz Excela
 
 
 
Sa cijenama ili bez cijena znači da li ćete imati polja sa cijenama ili ne
 
Otvara se forma za unos
 
u prvom polju Odaberite lokaciju gdje ste spremili svoju Excel datoteku sa artiklima koje želite importirati
 
u polju radni list iz gore spomenute Excel datoteke odaberite radni list na kojem se nalaze podaci
 
Nakon toga, povežite polja koja želite importirati sa poljima iz Excel datoteke
Narančasta polja su obavezna
 
 
Kliknite na gumb Prihvati kada ste povezali sva polja koja želite
 
Kada i ako je sve u redu odrađeno program će vas obavijestiti o završetku
 
 
Otvorite šifrarnik artikala i pronađite artikle koje ste upravo importirali iz Excela