×
Menu

Rad u Maloprodaji

 
Video upute
 
 
Izrada Maloprodajnog računa
 
 
 
Rad u Maloprodajnoj kasi
 
 
 
Knjiženje maloprodaje