×
Menu

Provizija banke na karticama

 
U Gathu možete namjestiti da vam program računa proviziju banke ovisno o vrsti načina plaćanja!
 
Ovo radi samo u maloprodaji! Da bi ovo mogli izvesti potrebno je napraviti sljedeće predradnje:
 
1.
U Paragon blokovima podesiti način knjiženja
 
Otvorite pregled Paragon Blokova, izbornik Podešavanje -> Knjiženje dokumenata
 
 
Pod Prodajna vrijednost, mora biti uključena Specifikacija naplate po sredstvima plaćanja.
 
 
Nakon toga u parametrima, trebate podesiti da vam na ispisu blagajničkog izvješča uzima u obzir samo RCM
 ako radite samo sa RCM, ili ako radite i sa R1M npr. onda to trebate dodati ovdje. U protivnom ostavite da piše samo RCM.
 
( ako radite sa RCM i R1M onda upišite RCM;R1M )
 
 
2.
U Šifrarniku načina plaćanja treba postaviti % provizije na određenom načinu plaćanja
 
Izbornik Matični podaci -> Opis dokumenata -> Šifrarnik načina plaćanja
 
 
Oznake plaćanja:
KK - kartično plaćanje za maloprodaju
VP - način plaćanja za Veleprodaju
DP - način plaćanja za maloprodaju
 
Napomena! Ovdje podešavajte proviziju samo na DP, KK ili EX načinima plaćanja. VP načini plaćanja su samo za veleprodaju!
 
Kliknite na promjenu sloga i unesite % provizije za dotični način plaćanja
 
 
3.
Kada trebate napraviti izvještaj da vidite iznose provizija, onda u izborniku:
 
Izbornik -> Izvješća -> Rekapitulacija Prodaje -> Rekapitulacija maloprodaje
 
 
Pod grupiranje odaberite Po BROJU DOKUMENTA + PROVIZIJA
 
 
I dobiti ćete po dokumentu iznos provizije...
 
 
Ako želite podatke po komercijalistu onda ćete morati u Polju Šifra komercijalista odabrati jednog po jednog komercijalista.