×
Menu

Uključivanje opcija traženja kod unosa artikla

 
 
Za svaki dokument zasebno, i po računalu, možete definirati po čemu će program sve pretraživati
ono što vi utipkate u dokument.
 
Znači ako u polje šifra u dokumentu upišete 12345 i stisnete enter, gdje da program sve pogleda u šifrarniku artikala
i pokuša pronaći taj podatak i vama izbaci pregled pronađenih artikala za izbor.
 
 
Ako kliknete na tipku Traženje, vidjeti ćete da je izbor za traženje veliki. Takoda ako npr. sve isključim i ostavim uključeno samo
šifra artikla, program će 12345 potražiti samo pod poljem šifra artikla.
 
 
Što imate više opcija uključeno, program će vam vratiti više podataka za izbor.
 
Program ovo pamti po vrsti dokumenta i po računalu na kojem je podešeno.