×
Menu

Naknadna Fiskalizacija Računa u Maloprodaji

 
 
U slučaju kada vam kod izrade računa program nije fiskalizirao račun iz nekog razloga
(npr. nije bilo internet veze) uvijek možete naknadno fiskalizirati račun.
 
Izbornik Maloprodaja - Paragon blokovi
 
Pronađite i označite račun koji nije fiskaliziran
 
(ako nemate vidljivu kolonu sa JIR brojem - kliknite na zvjezdicu i uključite ju da se vidi)
 
 
zatim natraci alata kliknite na ikonu za naknadnu fiskalizaciju