×
Menu

Promjena artikla

 
 
Označite artikal koji želite promjeniti
 
Napomena
 
Postojećem artiklu u šifarniku se mogu naknadno mijenjati sva polja osim polja Šifra
 
 
 
Označite 1 klikom miša artikal koji želite promjeniti, nakon toga na traci alata kliknite ikonu CTRL+F2 ili pritisnite navedenu kombinaciju tipaka
te promijenite podatak koji želite
 
   
 
Na kraju pritisnite tipku Prihvati