×
Menu

Prije početka rada

 
 
Prije početka rada u programu, molimo da se savjetujete sa tehničarom koji vam je odradio
obuku za rad u programu kako bi se svim dokumentima koje planirate
koristiti za rad, podesila knjiženja prema vašim zahtjevima, jer se knjiženja dokumenata
zaključavaju i nemogu se naknadno mijenjati bez nas!