×
Menu

EMC Prijem & Slanje podataka

 
 
UPOZORENJE!
 
Senddata je datoteka koja sadrži presliku tablice sa svim podacima ili podatke u nekom periodu koji ste sami odredili!
 
Pri preuzimanju senddate ona gazi podatke u tablici u koju se ubacuju podaci!!
 
 Znači ako ste odabrali period nekih podataka za prebacivanje, onda će pri preuzimanju te senddate na destinaciji ona pregaziti podatke u tom periodu
 
Ako prebacujete šifrarnik bilo koji, onda se nemože prebacivati period nego sendata prebacuje cijeli šifrarnik, tj. to znači
da na destinaciji onda i pregazi cijeli šifrarnik sa onim iz senddate.