×
Menu

Komunikacija između Poslovnica

 
 
Gath podržava nekoliko načina razmjene podataka između poslovnica koje koriste Gath!
 
Ovisno o uvjetima rada poslovnica primjenjuju se različiti načini komunikacije. Uglavnom, svrha povezivanja
je da u Centrali imate podatke od svih udaljenih poslovnica a da oni nisu fizički povezani sa Centralom.
 
Najnosnovniji način je slanje podataka preko EMC slanja ili koristeći Senddata.txt fajl
Ovaj način zahtijeva dvije različite email adrese, jedna za slanje podataka na poslovnici i jedna email adresa na centrali za zaprimanje podataka.
Naravno ako imate više poslovnica, onda ćete trebati zasebnu email adresu za svaku poslovnicu, jer komunikacija slanja podataka
može funkcionirati i dvosmjerno, tj. da centrala šalje podatke poslovnici, ili da dvije poslovnice razmjenjuju podatke međusobno.
Ovdje je bitno napomenuti da ovo radi i sa SQL i sa Access bazom podataka!
 
Potrebno:
- Posebna email adresa za centralu i zasebna po poslovnici
- Internet veza
 
Može se:
- slati grupno dokumenti, tablice cijele
- financijski podaci
- partneri, artikli (grupno)
 
Drugi način je sinkronizacija podataka. Ovo funkcionira samo ako je na centrali SQL server sa bazom podataka. Ostale
poslovnice mogu raditi na Access bazi podataka. Kod sinkronizacije podataka također je potrebno da centrala
ima statičku vanjsku ip adresu ili barem neku alternativu statičkoj ip adresi u vidu dyndns ili no-ip servisa.
 
Potrebno:
- SQL server sa SQL bazom na centrali
- Statička ip adresa ili zamjena za statičku ip adresu (no-ip, dyndns..)
- Internet veza
 
Može se:
- podesiti svaki dokument zasebno, po poslovnoj jedinici
- definirati kako ide sinkronizacija (server->stanica ili server<-stanica)
- automatski sink nakon x minuta ili ručno pokretanje sinkronizacije
 
 
 
Kod Slanja podataka i Sinkronizacije podataka potrebno je da su centrala i sve poslovnice na istoj
verziji programa!!