×
Menu

Sinkronizacija

 
 
Sinkronizacija je kopiranje podataka iz jedne baze u drugu kako bi na oba mjesta podaci bili isti!
 
 
Sinkronizacija se uvijek podešava samo na poslovnici
 
 
- Na serveru je potrebno imati instaliran SQL Server sa SQL bazom
 
- Potrebno je imati statičku ip adresu centrale
 
- potrebno je imati otvoren SQL port (defaultni ili dodijeljeni)  na ruteru i usmjeren prema ip adresi SQL Servera
 
- U bazi na Serveru potrebno je imati otvorene sve poslovne jedinice koje imate kao udaljene jedinice
 
- Svaka jedinica na serveru mora biti ista kao i na udaljenoj lokaciji (01 =01, 02=02...)
 
 
Kod podešavanja sinkronizacije budite oprezni! pravilo je tri puta izmjeri, jednom reži
jer ako nešto krivo podesite doći će do gaženja i gubitka podataka!