×
Menu

Automatski ili ručni sink

 
 
Sinkronizacija se pokreće samo i uvijek na udaljenim poslovnicama
 
 
 
Sinkronizacija se može izvršavati na dva načina:
 
Ručno pokretanje ili automatikom nakon x minuta
 
 
Ručno pokretanje
 
Kada ste podesili uspostavu veze, izašli te ponovo ušli u Gath na traci alata ste dobili novu ikonu
 
Potrebno je kliknuti na ikonu da bi se pokrenula sinkronizacija! Kada se sink pokrene dolje lijevo će se pokazati prozor o tijeku
sinkronizacije.
 
 
Kada sink završi biti ćete o tome obaviješteni
 
 
 
Ukoliko nemate ikonu za ručno pokretanje sinkronizacije možete ju pokrenuti kroz izbornik
 
Izbornik Sistem -> Slanje podataka -> On-Line SQL GathServer -> Sinkronizacija
 
 
Automatsko pokretanje sinkronizacije
 
Izbornik Sistem -> Slanje podataka -> On-Line SQL GathServer -> Automatska sinkronizacija
 
 
U polje Interval sinkronizacije upišite svakih koliko minuta da se pokreće sinkronizacija.