×
Menu

Prijem paketa

 
Paketi će napraviti dokumente kao da ih je korisnik radio ručno, dakle ako ste zapakirali Primku br.4, ona će se preko
paketa napraviti kod primatelja u istoj poslovnici kao Primka br.4
 
Izbornik Sistem -> Prijem podataka -> Prijem paketa
 
 
Upišite DA
 
 
Ukoliko bi došlo do gaženja podataka program će vas upozoriti
 
 
Da - će pregaziti postojeći dokument sa dokumentom u paketu
 
Ne - neće pregaziti taj dokument ali će nastaviti na druge dokumente u paketu ako ih ima
 
Prekini - prekida proceduru učitavanja paketa
 
No to All - isto kao i Ne ali za sve ovakve sljedeće upite ako ima više dok. u paketu
 
Yes to All - isto kao i Da ali za sve ovakve sljedeće upite ako ima više dok. u paketu