×
Menu

Podešavanje emaila za slanje-primanje podataka

 
 
Izbornik Sistem -> Slanje podataka -> E-mail Adrese
 
 
 
Kliknite na CTRL+F1 te upišite podatke od svoje email adrese koju ćete koristiti za slanje podataka
 
 
Pop Server (POP3) i Mail Server (SMTP) ovise o internet provideru čije usluge koristite na lokaciji
sa koje ćete slati emailove.
 
Ovdje možete koristiti samo pop/smtp emailove, Gmail ili druge web emailove nemožete koristiti!