×
Menu

Kreiranje i Slanje Senddate

 
 
Izbornik Sistem -> Slanje podataka -> Pripremi Senddata.txt
 
 
Prvi korak kod slanja sendate je da kreiramo senddatu, tj. da stavimo kvačicu na ono što želimo
poslati senddatom.
 
 
Ako šaljete dokumente ili materijalnu karticu i želite se ograničiti periodom onda trebate ovdje postaviti
koji je to period slanja podataka, jer nema smisla stalno slati iste podatke, i zbog veličine senddate koja će se ako je
manje podataka brže i poslati i zaprimiti.
 
 
Ako šaljete mat.kartice u periodu onda nemojte uključiti komplet jer on šalje cijelu mat.karticu bez obzira na podešeni period.
 
 
 
Ako šaljete senddatu koja će se zaprimati na SQL bazi onda OBAVEZNO morate uključiti ovu kvačicu, isto tako ako će se senddata
zaprimati na Access bazi onda ova kvačica MORA biti isključena!
 
Ostale stavke su jasne što znače.
 
Kada ste sve označili što ste trebali, kliknite na gumb Pripremi
 
 
 
Datoteka je spremna za slanje!
 
Za vašu informaciju, ova datoteka (Senddata) je kreirana u C:\Temp\ folderu
 
 
 
Da bi poslali Senddatu potrebno je otići:
 
Izbornik Sistem -> Slanje podataka -> EMC Slanje
 
 
Ako vam pod E-mail pošiljatelja ne piše ništa onda podesite email za slanje ovako link
 
 
Vratimo se EMC slanju podataka
 
 
U polju E-mail primatelja odaberite kome šaljete senddatu!
Ako ovdje nemate ništa za odabir onda trebate napraviti sljedeće link
 
 
Vratimo se EMC slanju podataka
 
 
Pazite da u polju Šta se snima odaberete SennData.txt ukoliko već nije odabrana
 
 
Jer, osim senddate mogu se slati i drugi komunikacijski paketi
 
 
 
Možete i napisati naslov Subject emaila ako želite
 
ili, možete istovremeno poslati istu senddatu na više emailova tako da kliknete na CC
 
 
i stavite kvačice uz email adrese za dodatno slanje.
 
 
Kada ste spremni za slanje, kliknite na Šalji podatke