×
Menu

Reversi

 
EDIT 20.12.2014.
 
Revers je dokument za izlaz robe sa skladišta koja se privremeno izdaje i za koju se očekuje povrat na skladište.
 
Revers nije financijski dokument, po njemu se ne plaća!!! Da bi se napravila faktura partneru za robu koju je uzeo putem reversa, roba se prvo MORA
VRATITI nazad na skladište (preko povrata, odjave, storna reversa) te se tada izrađuje faktura za robu!
 
Kod izdavanja robe na Revers OBAVEZNO se mora unijeti partner na reversu, jer se pregled otvorenih reversa i sama naplata vodi preko partnera!
 
Reversi se nesmiju brisati NIKADA, a posebno ne nakon što se napravi faktura!