×
Menu

Pregled stanja reversa

 
 
Trenutno stanje vaših ne-naplaćenih reversa može pogledati pomoću izvještaja
 
Izbornik Veleprodaja -> Reversi -> Pregled stanja reversa
 
 
 
Ovdje možete odabrati period pregleda, poslovnicu za koju radite pregled, ili pak napraviti
pregled samo za jednog partnera (Šifra kupca) ili za sve te pregled grupirati po Partneru
 
 
 
Prikaži nabavnu vrijednost će vam prikazati i kolonu sa nabavnom vrijednosti robe na reversu
 
 
 
Prikaži sve promjene će prikazati sve razlike između reversa,odjave i povrata ako postoje
 
Prikaži po cijenama iz šifrarnika artikala će napraviti pregled izdane robe na reversu ali ne po cijenama sa reversa, nego će uzeti trenutne
prodajne cijene iz šifrarnika artikala
 
Umanji vrijednost za dani rabat kupcu će uzeti u obzir za izračun vrijednosti izdane robe i rabat koji ste možda dali na nekim reversima!