×
Menu

Povrat robe sa reversa ili naplata reversa

 
Kada robu sa Reversa treba vratiti nazad na vaše skladište zbog fakturiranja ili jednostavno jer vam partner vraća robu bez želje da ju uzme,
koristiti ćemo Naplatu Reversa!
 
Naplata reversa ovim putem radi prema FIFO metodi!!!
 
Izbornik Veleprodaja -> Reversi -> Naplata reversa (Zatvaranje FIFO)
 
 
Upozorenje!!!
 
Naplata Reversa funkcionira po FIFO metodi! To znači da naplata reversa radi po artiklu a ne po broju reversa, tj. program prvo vraća na stanje najstarije artikle!!
 
To znači, da ako u naplati reversa označite artikle iz reversa broj 5 npr. a iste te artikle ste prije dali istom partneru ali po reversu broj 2. program će zatvoriti stavke iz reversa broj 2 jer ste njih prije izdali!
 
 
Kod naplate reversa, prvi korak je da odaberete partnera za kojega radite naplatu ili povrat!
 
 
Kada ste odabrali partnera, drugi korak je da odaberete jedan od četiri ponuđena načina naplate reversa!
 
 
Vrlo je bitno da pazite koju od ove četiri metode koristite, jer svaka radi na drugačiji način
 
Novi revers sa količinom u minus (antirevers)
Će količinu po artiklima koje upišete ovdje ubaciti u potpuno novi revers a količinu staviti u minus, i na taj način vratiti robu nazad na stanje.
 
Brisanje artikala iz reversa
Će količinu po artiklima koje upišete ovdje obrisati iz reversa na kojemu se nalaze ti artikli, u navedenoj količini naravno.
 
Ubacivanje artikala sa minus u revers
Će količinu po artiklima koje upišete ovdje ubaciti u postojeći revers gdje se nalazi taj artikal i staviti količinu u minus
 
Napravi dokumenete Povrat/Odjava reversa
Će količinu po artiklima koje upišete ovdje ubaciti u potpuno nove dokumente Povrat i Odjava Reversa. Povrat ako robu vraćate na stanje bez namjere da ju fakturirate a
Odjava Reversa ako ide u fakturu. Program sve odradi sam.
 
Kada odlučite koji od ova četri načina planirate koristiti, taj plan možete i zaključati da ga nemorate svaki put odabirati iz liste
 
Ovaj način plaćanja se odnosi na naplatu na veleprodajni račun.
 
Ovdje možete odabrati da ako fakturirate u maloprodaju na koji dokument će to zapravo ići RCM ili R1M, kroz parametre možete odabrati i druge dokumente
 
Znači kada odaberete partnera i način storniranja reversa, vaš pregled naplate će izgledati kao ovaj na slici dolje
 
U pregledu kolona imate sve potrebne podatke kao datum i broj reversa na kojem se nalazi artikal sa količinom, cijena, vrijednost pa čak i rabat dan na tom reversu.
Kolona Staro predstavlja broj dana koliko je star revers!
 
Za naplatu su bitne tri kolone sa desne strane, redom:
 
Vele - Malo - Pov
 
Vele predstavlja kolonu u koju ako upišete količinu to će ići u veleprodajni račun
Malo - ista stvar samo ide u Maloprodajni račun
Pov - Predstavlja količinu koju partner vraća, bez želje da mu je fakturirate
 
Dakle, primjer sa naše slike..
 
Partner želi da mu artikal 0000004 2kom fakturiramo na VP račun, artikal 0000005 1kom na MP račun a 3kom artikla 0000006 nam vraća jer mu netrebaju
 
Prema tome mi u naše kolone upisujemo sljedeće:
 
Ako u količinu nekog artikla upišete veću količinu nego što ju imate na reversu, redak će pocrveniti
 
Ukoliko npr. partner želi da mu fakturirate samo 1kom artikla 0000004 na VP račun, a ostalo da sve ostane i dalje na reversima, onda bi smo
ovako unijeli podatke
 
 
Kolone možete premještati, isključiti iz prikaza, sortirati klikom na zaglavlje kolone i podatke filtrirati.
 
Klikom na zvjezdicu gore lijevo (slika dolje) možete isključiti/uključiti vidljivost kolona
 
Ako želite podatke filtrirati, potrebno je prvo uključiti filter dolje lijevo
 
Zatim možete podatke iz grida gore filtrirati
 
 
Također imate i gumbe koji će umjesto vas brže upisati veće količine podataka!
Ovi gumbi su aktivni samo kada je filter isključen!
 
Tako naprimjer ako u pregledu reversa jednog partnera želite svu robu koju ima na reversima vratiti nazad sebi na zalihu, samo kliknite na
gumb Sve povrat.
Ako imate već neku količinu upisanu u druge kolone onda prvo kliknite na gumb Sve poništi!
 
Sve maloprodaja i Sve veleprodaja rade istu stvar samo u druge kolone upisuju podatke!
 
Napomena!! Sve što ovdje radite NEĆE imati efekta dok god ne kliknete na gumb PRIHVATI!!
 
Maloprodaja *Kn ili Veleprodaja *Kn vam omogućavaju da naplatite reverse do određenog iznosa. Npr. partner želi da mu fakturiramo VP vrijednosti
robe sa reversa do 5000kn
 
Kliknemo na gumb Veleprodaja *Kn
 
unesemo iznos
 
i program će redom unijeti količine dok ne dođe do 5000kn ili manje, ne više!