Reversi

 
EDIT 21.12.2016.
 
POSEBNO VAŽNE REGULATIVE
 
Revers je dokument za izlaz robe sa skladišta koja se privremeno izdaje i za koju se očekuje povrat na skladište.
 
Revers nije financijski dokument, po njemu se ne plaća!!! Da bi se napravila faktura partneru za robu koju je uzeo putem reversa, roba se prvo MORA VRATITI nazad na skladište (preko povrata, odjave, storna reversa) te se tada izrađuje faktura za robu!
 
Kod naplate reversa uzimaju se trenutne cijene iz šifrarnika, a ne iz dokumenta (ili na dan kad je revers napravljen).
 
Zakon nalaže da se izdani reversi moraju naplatiti unutar tekućeg mjeseca u kojem su izdani.
 
 
Kod izdavanja robe na Revers OBAVEZNO se mora unijeti partner na reversu,
jer se pregled otvorenih reversa i sama naplata vodi preko partnera!
 
Reversi se ne smiju brisati NIKADA, a posebno ne nakon što se napravi faktura!