×
Menu

Maksimalni rabat po artiklu

 
 
U Gathu možete postaviti maksimalni rabat dodijeljiv po nekom artiklu, npr. kao zaštita da
se artikal nemože fakturirati iznad toga rabata.
 
A da bi program kontrolirao max.rabat i upozoravao MORAJU biti uključeni parametri
 
 
Zatim,
 
Maksimalni rabat možete dodijeti direktno na artiklu 1) ili na grupu artikala 2)
 
 
1)
 
Da bi mogli postaviti max.rabat na neki artikal u šifrarniku artikala, prvo trebamo uključiti parametar koji će nam
 uključiti to polje u šifrarniku artikala.
 
Izbornik Sistem -> parametri programa -> promjena parametara
 
Grupa Matični podaci -> podgrupa Šifrarnik artikala/uluga
 
uključiti parametar Unos maksimalnog rabat za artikl :
 
 
Zatim otvorite Šifrarnik Artikala/Usluga
 
Označite artikal na kojemu želite dodijeliti max rabat
 
na traci alata kliknite na ikonu  F8 (Kalkulacija cijena)
 
 
i u polje Max.rabat upišite maksimalno dopušteni rabat za taj artikal
 
 
Alternativno, možete i preko forme promjene artikla unijeti max.rabat