×
Menu

Maksimalni rabat

 
 
 
Maximalni rabat u Gathu može biti definiran po artiklu ili na grupi artikala i u ovom slučaju to je limitirajući rabat preko kojega
vam Gath neće dozvoliti fakturirati artikal, tj. upozoriti će vas da ste prekoračili maxrabat uz mogućnost da vam dozvoli da unesete i već rabat!
(pod uvjetom da imate uključene parametre).
 
Izbornik Sistem -> Parametri programa -> Promjena parametara
 
Osnove dokumenta -> Knjiženje podataka
 
Osnove dokumenata -> Unos artikala/usluga
 
Osnove dokumenata -> Prikazati upozorenje o ostvarenoj negativnoj marži
 
 
Gath također na svakom artiklu koji se fakturira provjerava i dali se po danoj fakturnoj cijeni možda ide u negativnu maržu te
upozorava korisnika (pod uvjetom da imate uključen parametar) da je prekoračen maximalni rabat ali i nudi mogućnost
da se ignorira negativna marža i dopusti veći rabat.