×
Menu

Maksimalni rabat dodijeljen na grupi artikala

 
 
 
Max.rabat na grupu artikala postavljate:
 
Izbornik Matični podaci -> Dodatni šifrarnici -> Dodaci uz artikle -> Šifrarnik grupa artikala/usluga
 
 
Zatim označite grupu artikala koju želite, te kliknite na traci alata na ikonu CTRL+F2 promjena sloga
te u polje Max rabat % unesite maksimalno dopušteni rabat preko kojega artikli dodijeljeni toj grupi nebi smjeli biti fakturirani
 
Pod uvjetom da je parametar za provjeru max rabata uključen!