×
Menu

Rabati & Rabatne Politike

 
EDIT 15.10.2015.
 
U programu postoji nekoliko vrsta rabata, rabatnih grupa, rabatnih politika, maksimalnih rabata...
 
Odmah u startu, da bi rabati i rabatne politike uopće radile potrebno je uključiti u parametrima:
 
 
 
 
 
 
Rabati koji se daju partnerima i ti partneri imaju taj rabat na sve artikle iz šifrarnika artikala
 
Osnovni rabat partnera
 
Ovaj rabat dodijeljujemo partneru, u šifrarniku poslovnih partnera kao osnovni rabat koji taj partner onda ima na sve artikle
(osim na one artikle kojima su cijene definirane nekim drugim rabatom od dolje navedenih)
 
 
 
Rabat se također može staviti i na grupu artikala, a zatim se ta grupa ili grupe artikala moraju dodijeliti partneru ili partnerima i
onda oni na artikle koji su u tim grupama imaju taj rabat
 
Rabat dodijeljen grupi artikala
 
Osim ako neki artikal ima max.rabat koji je manji od rabata po grupi artikala, ili neki artikal ima bolju cijenu
za dotičnog partnera po rabatnoj politici onda će ići ta bolja cijena.
 
 
 
 
 
Maksimalni rabat dodijeljen grupi artikala
 
Ukoliko u šifrarniku grupa artikala imate na nekoj grupi artikala dodijeljen max.rabat
onda u programu bez obzira na sve ostale rabate koje partner može imati dodijeljene, AKO ima dodijeljenu
 i ovu grupu artikala onda mu rabat neće prelaziti preko ovdje dodijeljenog max rabata SAMO za artikle iz ove grupe artikala!
 
Partner MORA imati dodijeljenu ovu rabatnu grupu da bi mu na artikal iz ove grupe bio primjenjiv ovaj max.rabat
 
 
Maksimalni rabat dodijeljen artiklu pojedinačno
 
Za razliku od maximalnog rabata preko grupe artikala koja mora biti dodijeljena partneru (da bi artikal iz te grupe bio ograničen max.rabatom)
ovdje možemo dodijeliti max.rabat direktno artiklu u šifrarniku artikala i onda je to Max.rabat preko kojega neće ići dani rabat svima na taj artkal!
 
u šifrarniku artikala, na F8 kalkulacija cijena
 
 
 
Rabatna Politika
 
Rabatna politika je skupina artikala, koji imaju dodijeljenu netto cijenu ili rabat, ili rabat vezan uz fakturiranu količinu i/ili rok trajanja..
 
Rabatnu politiku je potrebno kreirati, ubaciti artikle u tu rabatnu politiku i na kraju tu rabatnu politiku dodijeliti partneru ili na više njih.
 
Jedna te ista Rabatna politika može biti dodijeljena na više od 1 partnera, ali ako radite izmjene na toj rabatnoj politici te izmjene će odmah biti
primijenjene na sve partnere koji imaju dodijeljenu tu rabatnu politiku.