×
Menu

Brisanje artikala sa predračuna

 
 
Pod Predračunom smatramo sadržaj stola koji još nije fakturiran!
 
Dok god sadržaj stola nije fakturiran možemo ga mijenjati.
 
Pod uvjetom da niste uključili parametar da Podatke sa ispisanih predračuna nije moguće mijenjati!
 
Znači možemo dodavati artikle ili brisati artikle ili ih premještati sa stola na stol.
 
 
 
Otvorite ugostiteljsku kasu
 
Odaberite stol (zelena boja) kako bi u kasu učitali sadržaj tog stola
 
Označite artikal koji želite npr. izbaciti iz sadržaja stola
 
 
Zatim, kliknite na gumb Izbriši
 
 
I program će izbrisati označeni artikal
 
 
Na kraju morate kliknuti ili gumb Novi stol ili gumb Predračun ili Naplata, u protivnom ako samo zatvorite kasu program neće
evidentirati izbacivanje artikla iz sadržaja tog stola.