×
Menu

Uključivanje lozinke za konobara kod unosa narudžbe

 
 
U parametrima je moguće uključiti opciju da vas program pita za lozinku konobara
svaki puta kada odaberete novi stol!

 
U tom slučaju dobijate dodatne informacije u samoj ugost.kasi
 
 
sa desne strane imate pregled zauzetih stolova po konobaru i iznos koji je trenutno po svakom stolu,
i ukupan iznos po konobaru
 
Ako sada u polje ispod, upišete lozinku jednog od konobara i pritisnete enter
 
 
dobiti ćete pregled stolova koje trenutno logirani konobar poslužuje (zeleno) i  žutom bojom slobodne stolove.
Crvenom bojom označeni stolovi su stolovi koje poslužuje drugi konobar.
 
 
Dovoljno je kliknuti na novi stol (žuti) ili ako želite dodati nešto na drugi stol koji već ima na sebi narudžbu onda kliknite
na zeleni stol.