×
Menu

Premještanje artikala sa stola na stol

 
 
Ovo radi samo ako niste fakturirali artikle sa stola sa kojeg prebacujete artikle!
 
Odaberite stol sa kojeg želite prebaciti artikal na neki drugi stol
 
 
 
Mi ćemo prebaciti jedan artikal sa stola 12 na stol 2
 
Mogu se artikli prebacivati i na zauzeti stol npr. sa stola 12 na stol 1
 
kada kliknete na stol 12, učitati će vam se artikli sa tog stola u kasu, zatim dolje na slici
označeno plavom strelicom imate gumb ->Stol.
 
Pažnja! Klik na ->Stol će prebaciti samo 1 trenutno označeni artikal, ne cijeli sadržaj stola!
 
 
Kada kliknete na taj gumb ->Stol otvoriti će vam se pregled stolova, ovdje program očekuje da mu
kažete na koji stol želite prebaciti artikle sa stola 12.
 
Primjetite da je stol 12 sa kojeg prebacujete artikle zasivljen-disablean
 
 
Kliknuti ćemo na stol 6 i na njega prebaciti naš označeni artikal sa stola 12!
 
Napomena!
 
Konobar može prebacivati artikle samo između stolova koje on posložuje!
 
Kao na slici dolje, ovaj konobar nemože prebacivati artikle na zasivljene stolove jer to nisu stolovi koje on poslužuje.