×
Menu

Rad sa Težinom artikala

 
EDIT 20.12.2014.
 
Svakom artiklu u šifrarniku artikala možete definirati težinu (kg), ovdje se radi o bruto težini koju ćemo kasnije sumirati na
fakturama kako bi dobili informaciju koliko je teška roba koju pakiramo!
 
Dakle, prvi korak je definirati artiklima njihvou težinu u šifrarniku artikala.
 
1.
Otvorite šifrarnik artikala, pronađite artikal/le, označite artikal te kliknite na ikonu CTRL+F2 izmjena artikla
 
 
U polje Težina(kg) unesite odgovarajuću težinu artikla, jediničnu!
 
Unesite Težinu (kg) za sve artikle za koje želite imati taj podatak na fakturama.
 
2.
Drugi korak je da na dokumentu na kojem želimo imati ispis i sumu težine po artiklu, i/ili sveukupno sumirano po fakturi, tu opciju i uključimo.
 
Mi ćemo za primjer uključiti ovo na Računu-Otpremnici, ali isti princip je za bilo koji drugi dokument.
 
Otvorite pregled Računa-Otpremnica
 
Otvorite Izbornik Podešavanje te odaberite Štampanje dokumenata
 
 
Označite definiciju štampanje, dolje na popisu, na kojoj želite uključiti ispis Težine.
Zatim kliknite na ikonu F12 na traci alata
 
 
Kliknite na karticu, sa lijeve strane, Dodaci (sadržaj)
Te sa desne strane uključite Ukupnu težinu artikla i/ili Težina (kg)
 
 
Ukupna težina artikla će vam na dnu dokumenta ispisati sveukupnu težinu svih artikala, puta količina, koji imaju upisan
podatak o težini u šifrarniku artikala
 
Dok će Težina (kg) na fakturi uz svaki artikal ispisati njegovu težinu.
 
Prihvatite izmjene i pogledajte na ispisu kako to izgleda