×
Menu

4. Vrijeme spajanja na bazu

 
 
Kroz parametre programa možete definirati koliko dugo da program čeka na
odgovor od SQL baze, koja je na VPSu
 
Napomena
 
Ovo se podešava globalno za sva računala
 
 
Izbornik Sistem -> Parametri programa ->Promjena parametara
 
Grupa Napredna podešenja - Dodatne osnovne postavke
 
 
Broj sekundi koliko će program čekati SQL server da vrati podatke (Query) - predstavlja vrijeme u sekundama
koliko će program čekati da mu SQL server vrati rezultate prije nego javi grešku da je vrijeme isteklo i da baza nije
dostupna!
 
Vrijeme čekanja na konekciju sa serverom - ovo se odnosi na vrijeme čekanja kod startanja Gatha, koliko dugo će u sekundama
program pokušavati se spojiti na SQL bazu prije nego izbaci grešku da netko obnavlja bazu ili je baza nedostupna!
Ako imate dobru internet vezu možete ostaviti vrijednost na 15, a ako imate slabu internet vezu povećajte vrijeme na 60 sekundi!