×
Menu

Rad sa Normativima

 
 
Definicija normativa
normativ (lat.), ono što određuje normu; propisana maksimalna količina utroška materijala, vremena,
pogonske energije i radne snage na osnovi koje se prave planovi i proračuni poduzeća.
 
U Gathu normative koristimo u prodaji ili u proizvodnji.
 
U prodaji ih koristimo npr u kafićima gdje prodajemo artikal Kava sa mlijekom, koji kada ga fakturiramo sa naše zalihe skida sadržaj normativa (kava prah, šećer, mlijeko...)
 
U proizvodnji Normativ možemo koristiti da proizvodimo artikal npr. u slastičarnicama, Tortu i za taj artikal radimo ulaz na stanje a sa stanja skidamo normativ torte (brašno, jaja, mlijeko, šećer...)