×
Menu

Podešavanje normativa na dokumentima

 
 
Ako želite da vam na nekom dokumentu kada unesete artikal na fakturi piše taj artikal npr. Kava sa mlijekom
a da vam sa zalihe zapravo ne skida artikal Kava sa mlijekom nego normativ od tog artikla
onda u knjiženju tog dokumenta morate podesiti da program radi sa normativima
 
Ovo podešavate za svaki dokument zasebno
 
Napomena
 
Kada se na dokumenti uključi praćenje utroška normativa mora se izaći iz programa, ponovo pokrenuti program i pokrenuti obnavljanje baza! Dok traje obnavljanje baza SVI korisnici moraju biti van Gatha!
 
 
Mi ćemo za primjer uzeti Paragon Blok
 
Dođite do pregleda Paragon blokova
 
Izbornik Podešavanje - Knjiženje dokumenta
 
 
U Podvrsti dokumenta postavite oznaku na Praćenje utroška (normativ)
 
Kada ovo postavite u knjiženju, onda kod izlaza artikla program ne skida zalihu tog artikla nego skida zalihu normativa (sadržaja)
 
 
kliknite na gumb Prihvati