×
Menu

Normativi u Proizvodnji

 
 
U proizvodnji Normativ možemo koristiti da kada proizvodimo neki proizvod ne moramo svaki puta unositi ručno
artikle koji tvore naš proizvod, nego jednostavno odaberemo naš proizvod a program će sadržaj normativa ubaciti umjesto nas,
dakle u proizvodnji normativ koristimo kao neku šablonu ili kontejner.
 
Prije nastavka ovih uputa potrebno je u šifrarniku artikla imati unešene artikle i podešene normative, ako nemate
 
 
 
Izbornik Skladište - Radni nalozi (Proizvodnja) - Radni nalog (Sastavnica)
 
 
Otvorite novi proizvodni nalog
 
u Polju Proizvod.(sastavnica) iz dropdown liste odaberite artikal koji želite proizvesti
upišite u polju količina količinu koju želite proizvesti i pritisnite enter
(u ovoj listi se pojavljuju samo oni artikli koji na sebi imaju neki normativ podešen)
 
 
Program će popuniti sadržaj sastavnice sa artiklima
 
Prvo idu artikli za koje radimo izlaz (uzimamo ih sa zalihe da bi nešto napravili, ulaz)
 
 
U polje količina ide vrijednost normativa puta 2 jer smo programu u našem primjeru rekli da želimo proizvesti 2 torte
 
Nabavne cijene su nabavne cijene naših repromaterijal artikala (iz primke-kalkulacije)
 
zato ćemo našem proizvodnom artiklu (Torta Voćna 32šnita) upisati nabavnu cijenu
(-1 znači da artikal nema definiranu nbc u šifrarniku artikala)
 
 
Napomena
 
Finalna Vrijednost (nabavna) naše proizvodne sastavnice bi morala biti na 0 (nula) zato jer želimo da nas u nabavi proizvod koji proizvodimo košta točno toliko koliko nas košta vrijednost artikala koji ga tvore!
 
Svi ostali troškovi proizvodnje bi trebali biti ukalkulirani u nbc artikla kojega proizvodimo jer ćemo na osnovu nbc definirati i prodajnu cijenu, a na osnovu toga će program onda računati i razliku u cijeni!
 
 
Ako imate dodatnih troškova vezanih uz proizvodnju ovog artikla (proizvoda) dodajte na kraju (ili stavite u normativ da vam uvijek povuče)
obavezno unesite nbc i korigirajte sukladno nbc na proizvodnom artiklu
 
 
U pregledu proizvodnih naloga nabavna vrijednost naloga je na nuli.