×
Menu

Prebacivanje artikala na drugu šifru

 
 
Ako imate potrebu da artikal A prebacite iz centrale u neku poslovnicu i da se tamo na destinaciji taj artikal zaprimi
kao artikal B, onda nastavite sa ovim uputama
 
Ovakav način koristimo najčešče u proizvodnji za prebacivanje proizvodnog artikla, koji ima normativ, na poslovnicu
prodaje gdje se artikal zaduži pod prodajnom šifrom koja nema normativ na sebi.
 
koristiti ćemo pojmove:
 
proizvodna šifra - na skladištu proizvodnje i nju prebacujemo u prodaju
prodajna šifra - pod ovom šifrom zadužujemo skladište prodaje
 
 
 
1.
Šifrarnik artikala
 
Napomena!
Ako mislite raditi na ovaj način, obratite pažnju da svi artikli u šifrarniku trebaju imati upisanu i svoju destinacijsku šifru!
Ako neki artikal nema upisanu svoju destinacijsku šifru onda se taj artikal neće zaprimiti u internoj primci na destinaciji.
 
Prvi korak je da svakom artiklu upišemo njegovu destinacijsku šifru
 
Označite artikal koji predstavalja vašu "proizvodnu" šifru
 
 
zatim, kliknite na ikonu F12 na traci alata
 
 
Zatim u polju Proizvodna šifra, upišite svoju prodajnu šifru pod kojom želite da se vaša proizvodna
šifra zaprima na destinacijskom skladištu.
 
 
Ako artikal nema svoju destinacijsku šifru onda u polje proizvodne šifre upišite njegovu šifru
 
Kliknite Prihvati!
 
Ovo možete sve odraditi preko Excela, kako se nebi radilo ručno.
 
 
 
Kada ste unijeli sve destinacijske šifre
 
 
 
2.
Uključivanje parametara
 
Izbornik -> Parametri programa -> Promjena parametara
 
 
Potrebno je uključiti dva parametra koja su označena na gornjoj slici
 
Upozorenje!
Kada uključite da vam Međuskladišnica radi po proizvodnoj šifri, svi artikli koji nemaju upisanu svoju destinacijsku šifru se neće
zaprimiti u internoj primci na destinaciji!!
 
3.
Izrada Međuskladišnice
 
Otvorite novu međuskladišnicu, odaberite destinacijsko skladište i unesite svoje artikle.
 
 
 
Nakon što kliknete na Proknjiži dokument, ako je interna primka napravljena na destinacijskom skladištu
dobiti ćete obavijest
 
 
 
Ukoliko pogledate na destinacijskom skladištu u internu primku, vidjeti ćete da je tamo skladište zaduženo po
prodajnoj šifri