×
Menu

Obračun poreza sa tarifnim razredom države u koju se fakturira

 
RADI SAMO NA VERZIJI PROGRAMA 1.6.15.8694 ili više
 
VAŽNO UPOZORENJE!!
 
Ovaj obračun poreza sa tar.razredom države u koju se fakturira smije se
uključiti i koristiti samo na dokumentima koji ne ulaze u maloprodajni polog utrška!!
Dakle na RCM se nikako ne smije koristiti, niti se smije koristiti u maloprodajnoj kasi, te na bilo kojem dokumentu koji u knjiženju ima uključeno
 
 
Ako slučajno na dokumentu kojega ste planirali koristiti imate uključeno Knjiži u Uplatnica - polog utrška, i imate već napravljenih dokumenata, onda nemojte isključivati tu opciju nego nađite drugu vrstu dokumenata koju ćete koristiti umjesto tog dokumenta!
 
 
 
1.
Potrebno je otvoriti Države u šifrarniku Država u koje planirate izdavati račune
 
Izbornik matični podaci->Dodatni šifrarnici->Dodaci uz poslovne partnere->Šifrarnik Država
 
 
 
2.
Potrebno je otvoriti tarifne razrede za svaku od ovih Država koje ste maloprije kreirali
 
Izbornik matični podaci->Dodatni šifrarnici->Dodaci uz artikle->Šifrarnik tarifnih razreda
 
 
Oznake tarifnih razreda od sada imaju umjesto 4, 8 znakova dužinu polja.
 
NEMOJTE MIJENJATI OZNAKE VEĆ POSTOJEĆIH TARIFNIH RAZREDA!!
 
Unesite nove slogove za tarifni razred svake države.
 
Ove porezne stope gore sa slike su samo kao primjer nemojte ih prepisivati!
 
3.
Sada je potrebno unijeti sve artikle koje planirate fakturirati, najbolje sve artikle, za svaki tarifni razred države unijeti artikal
 
Izbornik matični podaci->Dodatni šifrarnici->Dodaci uz artikle->Tarifni razred / Država
 
npr. za naša 3 nova tarifna razreda za 1 artikal (za hr nemorate unositi ništa) bi to izgledalo
 
Možete u Excelu pripremiti šifru artikla i oznaku tarifnog razreda države, kao na slici dolje i preko ikone F12
importirati ovdje.
 
 
 
 
4.
Na dokumentima na kojima planirate koristiti fakturiranje po porezu države u koju ide isporuka robe, potrebno
je u knjiženju uključiti parametar.
 
Ukoliko imate više poslovnica i zasebno definirana knjiženja dokumenta po poslovnicama, onda je potrebno u svakoj
poslovnici ovo uključiti.
 
Mi ćemo kao primjere podešavanja ovaj obračun uključiti na Webshop A računu, isti princip je za bilo koji drugi dokument, pod uvjetom
da taj dokument nema uključeno da ide u uplatnicu poog/utrška.
 
Otvorite pregled Webshop A računa, zatim otvorite Izbornik Podešavanje->Knjiženje dokumenata
i uključite opciju sa slike dolje
 
 
Polje obavezan unos uključite ako želite postaviti da se ovo polje mora ispuniti prije knjiženja dokumenta
 
5.
Izrada računa sa tarifnim razredom države gdje ide isporuka robe
 
Otvorite unos dokumenta
 
u zaglavlju obavezno odaberite državu ako je različita od Hrvatske, u koju ide isporuka robe, kako bi se
porez obračunao prema tarifnom razredu te države.
 
 
Na ispisu to izgleda ovako!