×
Menu

Dodavanje novih polja za unos/ispis na dokumentu

 
 
Ovo radi samo ako ste na verziji 8695 ili većoj
 
Prvo je potrebno definirati polje ili više njih koja želite imati na dokumentu:
 
Izbornik Matični podaci -> Opis dokumenata -> Podaci zaglavlja dokumenta
 
 
Kliknite na CTRL+F1
 
 
Upišite naziv polja i dolje stavite kvačicu na format polja! Na izboru imate:
 
Tekst - obično tekst polje, limitirano dužinom 255 znakova
 
Logička vrijednost - Ovo polje može samo biti true ili false (1 ili 0)
 
Cijeli broj (integer) - ovdje možete samo upisati cijele brojeve
 
Decimalni format - ovdje možete upisati broj u decimalnom formatu
 
Datum - datumsko polje
 
Veliki tekst - cijelo memo polje
 
 
Unesite sva polja koja vam trebaju, odredite formate i stavite aktivan za sva polja koja želite koristiti.
 
Nakon toga, otvorite pregled dokumenata na kojemu želite dodati polja za unos/ispis, u našem slučaju mi ćemo
uključiti dodatna polja na račun-otpremnica
 
Izbornik podešavanje -> knjiženje dokumenata
 
Prebacite se na karticu Dodaci (sadržaj) sa lijeve strane
 
 
i uključite polja koja vam trebaju! Ako želite postaviti da su polja obavezna, tj. da se nemože
napraviti dokument ako se ne unese podatak u polje.
 
Kada ste završili kliknite na gumb prihvati
 
Zatim kod unosa novog dokumenta
 
 
 
prebacite se na karticu Dodaci zaglavlja dokumenta, i unesite podatke u nova polja
 
 
zatim na ispisu nova polja imate u dnu dokumenta