×
Menu

Fakturiranje po povlaštenom porezu

 
 
Ukoliko su vam artikli npr. na tarifnom razredu 1 (25%) a imate potrebu cijelu izlaznu fakturu
obračunati po nekom drugom (povlaštenom) tarifnom razredu (npr. 10%)
 
 
 
1. Podešavanje tarifnog razreda
 
Prvo treba podesiti koji je tarifni razred povlšteni tarifni razred
 
Otvorite Šifrarnik tarifnih razreda
 
Izbornik matični podaci -> Dodatni šifrarnici -> Dodaci uz artikle -> Šifrarnik tarifnih razreda
 
 
Ukoliko nemate otvoren tarifni razred koji će vam biti povlašteni tar.raz., otvorite ga
 
 
 
Sada označite tarifni razred na kojemu želite postaviti povlašteni tar.razred., dakle, uvijek fakturirate po 25%
i svi artikli su vam na tom tar.razredu ali trebate nekad fakturirati po 10% (cijeli iznos fakture).
 
Znači u našem primjeru, označite tar.raz 25%, kliknite na promjenu sloga!
 
 
U polju povlašteni razred, odaberite vaš povlašteni tar.razred!
 
 
 
 
2. Podešavanje dokumenta u kojem želite fakturirati po povlaštenom razredu
 
Otvorite pregled dokumenta na kojem želite uključiti mogućnost fakturiranja po povlaštenom tarifnom razredu
 
U našem primjeru mi ćemo ovu opciju uključiti na Račun-Otpremnica
 
Otvorite Izbornik Podešavanje->knjiženje dokumenta
 
 
Pod Prodajna vrijednost Uključite
 
 
Ukoliko želite da vam fakturiranje ide uvijek po defaultu po povlaštenom tarifnom razredu onda uključite
 
 
 
Otvorite unos novog dokumenta, unesite artikal koji želite fakturirati
 
 
U zaglavlju dokumenta imate polje sa kučicom u kojoj uključite kvačicu ukoliko želite dokument fakturirati po povlaštenom razredu
te napravite Račun.
 
U pregledu odmah vidite koji su vam dokumenti fakturirani po povlaštenom razredu, jer imaju kvačicu u kolonu Povlašten
 
 
Također na ispisu vidite da je faktura obračunata po povlaštenom razredu