×
Menu

Optimizacija naručivanja

 
Parametri
 
Izbornik Sistem -> parametri programa -> promjena parametara
 
 
Ako u izvještaju optimizacije naručivanja želite vidjeti i kolonu Optimum onda uključite ovaj parametar
 
 
Ako planirate voditi min-opt-max zalihe po poslovnici različito onda uključite ovaj parametar
 
Ovaj parametar je bitan za izradu izvještaja jer govori programu kako da gleda na min.zalihu
Ako je uključen onda program javlja da artikal treba naručiti (u izvjštaju) čim je stanje tog artikla = min.definiranoj zalihi.
Ako je isključen onda program javlja da je artikal potrebno naručiti ako zaliha bude manja od min.definiranoj zalihe.
 
Ako radite sa kataloškim brojevima onda si uključite ovaj parametar kako bi dobili kolonu kataloški broj u pregledu.