×
Menu

Definiranje min zaliha po artiklu - za sve poslovnice

 
 
Ako planirate definirati minimalne - optimalne - maksimalne zalihe za sve poslovnice isto
onda je dovoljno samo u šifrarniku artikala po artiklu (možete preko Excela) definirati te zalihe.
 
Šifrarnik Artikala
 
Označite artikal, promjena sloga CTRL+F2
 
Kada unesete min-opt-max zalihe po artiklu, onda možete napraviti izvještaj
 
Napomena!
Program radi samo sa min.zalihom ovdje tako da unos Optimalne i Maksimalne zalihe je radi vaše informacije i nije obvezan!
 
 
Izbornik Skladište -> Stanje zalihe -> Pregled artikala ispod minimuma
 
I dobiti ćete pregled artikala kojima je trenutna zaliha ispod minimuma, ili = minimumu ako ste uključili onaj parametar.
 
 
Ove artikle možete jednog po jednog prebaciti u košaricu ili ih sve prebaciti u košaricu
 
i tako ih prebaciti u narudžbu dobavljaču.