×
Menu

Podešavanje preddefiniranog načina otpreme za partnera

 
 
Ukoliko želite da vam kod fakturiranja robe partneru, aplikacija uvijek povlači određeni način isporuke onda je potrebno
definirati taj defaultni način isporuke za partnera.
 
Šifrarnik poslovnih partnera
 
 
Kada definirate def. način isporuke ovo će raditi i u Gathu
 
 
i na webshopu