×
Menu

Automatika mjesto troška na dokumentima

 
Prvo morate imati unesena sva mjesta troška u šifrarniku mjesta troška
 
Izbornik Matični podaci -> Šifrarnici Glavne knjige -> Šifrarnik mjesta troška
 
 
Izbornik Matični podaci -> Šifrarnici Glavne knjige -> Zadane vrijednosti mjesta troška
 
Ovdje je potrebno unijeti za svaku vrstu dokumenta po poslovnoj jednici defaultno mjesto troška.
 
 
 
 
Za gornji primjer, u knjiženju Računa-Otpremnice potrebno je još uključiti odabir mjesta troška
 
Izbornik Podešavanje->Knjiženje dokumenata
 
 
Zatim kada radite (za gornji primjer) Račun-Otpremnicu u poslovnoj jedinici Kutina mjesto troška
će automatski biti Kutina.