×
Menu

Podešavanje definicije štampanja dokumenta

 
 
Ove upute se odnose na sve dokumente u Gathu, princip je isti, samo je potrebno podesiti
definicije štampanja za svaki dokument kojega planirate koristiti, zasebno.
 
Otvorite pregled dokumenta za kojega želite složiti definiciju štampanja
 
 
Otvorite Izbornik Podešavanje i kliknite na Štampanje dokumenata
 
 
Na sljedećem prozoru imate izlist vaših definicija štampanja za vrstu dokumenta koje smo odabrali. Definicija štampanja
možete imati koliko želite.
 
Označite definiciju dolje u pregledu koju želite promjeniti, te kliknite na ikonu F12 na traci alata
 
 
 
 
TAB - Osnovne postavke
 
 
Dali ćete ovu definiciju vezati uz određenu poslovnu jedinicu
 
 
Kako će se dokument zvati na ispisu! Ovo će pisati na ispisu u zaglavlju dokumenta.
 
 
Ovdje možete upisati opis dok. radi lakšeg raspoznavanja kod štampanja. Ovo se ne printa.
 
 
Dali da ovu definiciju program uvijek povlači kao defaultnu!
 
 
kako da bude papir kod ispisa okrenut
 
 
veličina slova u sadržaju, i kolika je širina kolone naziv artikla na ispisu
 
 
 
Ovdje odabirete kako će se ispisivati podaci
 
 
 
Kako da se ispisuje količina
 
 
Ukoliko želite ispisivati memo polje artikla onda ovdje treba biti upisano 2
 
 
 
 
TAB - nabavna vrijednost
 
Ovdje možemo uključiti ili isključiti ispis nbc, ulaznog rabata... ovo ima smisla uključivati
ako podešavate ispis nekog ulaznog dokumenta npr. Primke..
 
Stavke su samo-objašnjive pa netreba posebno objašnjavati njihovu funkciju
 
 
 
TAB - Prodajna vrijednost
 
Da li da se ispisuje VPC i kako, tj. kao jedinična cijena ili iznos ili oboje.
 
 
Isto kao i gore samo za MPC
 
 
Ovdje se uključuje ili isključuje ispis fakture VPC cijene i iznosa. Pod Fakturnom VPC, podrazumijevamo
VPC umanjenu za dani rabat kupcu.
 
 
Isto kao i gore samo za Fakturnu MPC
 
 
Da li da se ispisuje ili ne Veleprodajna marža, i ako da na koji način.
 
 
 
Isto kao i gore samo za maloprodajnu maržu.
 
 
Dodatne opcije ispisa
 
 
 
 
TAB - Obračun dokumenta
 
Dali želite na dokumentu imati ispis izlaznog rabata ili ne, i ako želite u kojem obliku da se
taj rabat prikazuje
 
 
 
Ovdje se može podesiti način ispisa rabata. Napomena, na nekim dokumentima ovo nije moguće mijenjati.
 
 
 
Ovdje se može odabrati osnovica za obračun Pdva kod ispisa. Ovo je povezano sa podešenjem knjiženja dokumenta pa stoga
nije moguće odabrati opciju koja se ne poklapa sa postavkom knjiženja dokumenta.
 
 
Odabir defaultnog sortiranja stavaka na ispisu dokumenta
 
 
Dodatne opcije ispisa
 
 
 
 
TAB - Dodaci (Zaglavlje)
 
Ovdje odabirete custom logotip za ovaj dokument
potrebno je podesiti logotipe prethodno - upute uskoro
 
 
Ovdje možete customizirati nazive ovih polja iz zaglavlja dokumenta samo za ispis.
 
 
Custom nazivi podataka dodatni
 
 
Uključivanje dodatnih podataka za ispis u headeru dokumenta
 
 
 
TAB - Dodaci (sadržaj)
 
Uključivanje određenih polja za ispis na dokumentu
 
 
Ovdje možete odrediti kako će se ispisivati
 
 
Uključivanje dodatnih podataka na ispisu
 
 
 
TAB - Dodaci (sadržaj)
 
Ovdje definirate ispis slike artikla u samom dokumentu
 
 
Ovdje uključujete ispis specifikacije ako radite import stavaka više dokumenata u jedan.
 
 
Ovdje uključujete ispis po Addon funkciji. Više o podešenju ovdje.